Bán iPhone cũ uy tín tphcm | CafeiPhone
Chuyên Bán iPhone cũ uy tín tại TPHCM
Quý khách có nhu cầu mã iPhone khác vui lòng liên hệ trực tiếp
100% : Máy new 100% chưa sử dụng, chưa active hoặc active rồi
99,9% : Máy đã dùng nhưng rất kĩ, không có bất kỳ trầy xướt & cấn móp
99% : Máy đã dùng, không hề cấn móp, đôi khi có trầy xước nhẹ không đáng kể
98% : Máy đã dùng, tuy nhiên máy đã có trầy sau hoặc máy có cấn góc
97% : Máy đã dùng, có cấn móp trầy xước nhiều

11 Pro Max
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
Max 64GB
Max 256GB
Max 64GB
Max 256GB
99% - Grey
99% - Grey
99% - Green
99% - Green
18.800.000
20.800.000
19.300.000
21.300.000
Max 64GB
Max 256GB
99% - Silver
99% - Silver
19.300.000
21.300.000
Max 64GB
Max 256GB
99% - Gold
99% - Gold
19.500.000
21.500.000

11 Pro
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
Pro 64GB
Pro 256GB
Pro 64GB
Pro 256GB
99% - Grey
99% - Grey
99% - Green
99% - Green
15.200.000
17.200.000
16.000.000
18.000.000
Pro 64GB
Pro 256GB
99% - Silver
99% - Silver
16.000.000
18.000.000
Pro 64GB
Pro 256GB
99% - Gold
99% - Gold
16.300.000
18.300.000

Xs Max
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
Max 64GB
Max 256GB
99% - Grey
99% - Grey
11.400.000
13.300.000
Max 64GB
Max 256GB
99% - Silver
99% - Silver
11.900.000
13.600.000
Max 64GB
Max 256GB
99% - Gold
99% - Gold
12.400.000
14.200.000

iPhone Xs
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
Xs 64GB
Xs 256GB
99% - Grey
99% - Grey
9.500.000
11.000.000
Xs 64GB
Xs 256GB
99% - Silver
99% - Silver
9.500.000
11.000.000
Xs 64GB
Xs 256GB
99% - Gold
99% - Gold
9.900.000
11.400.000

iPhone X
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
X 64GB
99% - Grey
8.200.000
X 64GB
99% - Silver
8.400.000
X 256GB
99% - Grey
9.200.000
X 256GB
99% - Silver
9.400.000

iP 8 plus
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
8+ 64GB
8+ 256GB
99% - Grey
99% - Grey
7.400.000
8.400.000
8+ 64GB
8+ 256GB
99% - Silver
99% - Silver
7.600.000
8.600.000
8+ 64GB
8+ 256GB
99% - Gold
99% - Gold
7.800.000
8.800.000

iPhone 8
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
8 64GB
8 256GB
99% - Grey
99% - Grey
5.300.000
6.300.000
8 64GB
8 256GB
99% - Silver
99% - Silver
5.400.000
6.400.000
8 64GB
8 256GB
99% - Gold
99% - Gold
5.500.000
6.500.000