Bán iPhone cũ uy tín tphcm | CafeiPhone
Chuyên Bán iPhone cũ uy tín tại TPHCM
100% : Máy new 100% chưa sử dụng, chưa active hoặc active rồi
99,9% : Máy đã dùng nhưng rất kĩ, không có bất kỳ trầy xướt & cấn móp
99% : Máy đã dùng, không hề cấn móp, đôi khi có trầy xước nhẹ không đáng kể
98% : Máy đã dùng, tuy nhiên máy đã có trầy sau hoặc máy có cấn góc
97% : Máy đã dùng, có cấn móp trầy xước nhiều

Xs Max
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
Max 64GB
Max 256GB
99% - Grey
99% - Grey
13.700.000
15.200.000
Max 64GB
Max 256GB
99% - Silver
99% - Silver
14.100.000
15.700.000
Max 64GB
Max 256GB
99% - Gold
99% - Gold
14.700.000
16.200.000

iPhone Xs
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
Xs 64GB
Xs 256GB
99% - Grey
99% - Grey
11.700.000
13.000.000
Xs 64GB
Xs 256GB
99% - Silver
99% - Silver
12.000.000
13.000.000
Xs 64GB
Xs 256GB
99% - Gold
99% - Gold
12.200.000
13.500.000

iPhone X
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
X 64GB
99% - Grey
10.200.000
X 64GB
99% - Silver
10.400.000
X 256GB
99% - Grey
11.200.000
X 256GB
99% - Silver
11.400.000

iP 8 plus
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
8+ 64GB
8+ 256GB
99% - Grey
99% - Grey
8.500.000
10.300.000
8+ 64GB
8+ 256GB
99% - Silver
99% - Silver
8.700.000
10.400.000
8+ 64GB
8+ 256GB
99% - Gold
99% - Gold
8.900.000
10.600.000

iPhone 8
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
8 64GB
8 256GB
99% - Grey
99% - Grey
6.100.000
7.100.000
8 64GB
8 256GB
99% - Silver
99% - Silver
6.100.000
7.100.000
8 64GB
8 256GB
99% - Gold
99% - Gold
6.200.000
7.200.000

iP 7 plus
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
7+ 32GB
99% - Rose
6.700.000
7+ 128GB
99% - Rose
7.400.000
7+ 32GB
99% - Gold
6.800.000
7+ 128GB
99% - Black
7.500.000

iPhone 7
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
7 32GB
99% - Rose
4.100.000
7 128GB
99% - Rose
4.600.000
7 32GB
99% - Black
4.200.000
7 128GB
99% - Black
4.700.000
iPhone SE
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
SE 16GB
SE 32GB
99% - Call
99% - Call
2.600.000
2.800.000