Bán iPhone cũ uy tín tphcm | CafeiPhone
Chuyên Bán iPhone cũ uy tín tại TPHCM
Quý khách có nhu cầu mã iPhone khác vui lòng liên hệ trực tiếp
100% : Máy new 100% chưa sử dụng, chưa active hoặc active rồi
99,9% : Máy đã dùng nhưng rất kĩ, không có bất kỳ trầy xướt & cấn móp
99% : Máy đã dùng, không hề cấn móp, đôi khi có trầy xước nhẹ không đáng kể
98% : Máy đã dùng, tuy nhiên máy đã có trầy sau hoặc máy có cấn góc
97% : Máy đã dùng, có cấn móp trầy xước nhiều

iPhone 12
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
12 64GB
99% - Call
13.000.000
12 128GB
99% - Call
14.000.000

12 Pro Max
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
Max 128GB
Max 256GB
Max 128GB
Max 256GB
99% - Graph
99% - Graph
99% - Blue
99% - Blue
19.500.000
21.500.000
20.000.000
22.000.000
Max 128GB
Max 256GB
99% - Silver
99% - Silver
20.000.000
22.000.000
Max 128GB
Max 256GB
99% - Gold
99% - Gold
20.200.000
22.200.000

12 Pro
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
Pro 128GB
Pro 256GB
Pro 128GB
Pro 256GB
99% - Graph
99% - Graph
99% - Blue
99% - Blue
16.600.000
18.100.000
16.900.000
18.400.000
Pro 128GB
Pro 256GB
99% - Silver
99% - Silver
16.800.000
18.300.000
Pro 128GB
Pro 256GB
99% - Gold
99% - Gold
17.000.000
18.500.000

iPhone 11
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
11 64GB
99% - Call
9.300.000
11 128GB
99% - Call
10.700.000

11 Pro Max
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
Max 64GB
Max 256GB
Max 64GB
Max 256GB
99% - Grey
99% - Grey
99% - Green
99% - Green
14.000.000
16.000.000
14.200.000
16.200.000
Max 64GB
Max 256GB
99% - Silver
99% - Silver
14.100.000
16.100.000
Max 64GB
Max 256GB
99% - Gold
99% - Gold
14.200.000
16.200.000

11 Pro
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
Pro 64GB
Pro 256GB
Pro 64GB
Pro 256GB
99% - Grey
99% - Grey
99% - Green
99% - Green
11.500.000
12.500.000
12.000.000
13.000.000
Pro 64GB
Pro 256GB
99% - Silver
99% - Silver
11.700.000
12.700.000
Pro 64GB
Pro 256GB
99% - Gold
99% - Gold
12.000.000
13.000.000

Xs Max
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
Max 64GB
Max 256GB
99% - Grey
99% - Grey
8.900.000
10.400.000
Max 64GB
Max 256GB
99% - Silver
99% - Silver
9.100.000
10.500.000
Max 64GB
Max 256GB
99% - Gold
99% - Gold
9.300.000
10.600.000

iPhone Xs
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
Xs 64GB
Xs 256GB
99% - Grey
99% - Grey
7.500.000
9.000.000
Xs 64GB
Xs 256GB
99% - Silver
99% - Silver
7.700.000
9.200.000
Xs 64GB
Xs 256GB
99% - Gold
99% - Gold
7.900.000
9.400.000
iPhone 8
Mới / Màu
Giá (VNĐ)
8 64GB
99% - Grey
4.400.000
8 64GB
99% - Gold
4.500.000